Ohýbaný nábytek - souhra technologie a designu: Ze sbírek Okresního vlastivědného muzea ve Vsetín a Muzea umění v Olomouc

termín: 2002/01/27 - 2002/04/01
instituce: Okresní vlastivědné muzeum
typ výstavy: kolektivní