Anton Sučka: Spomienka

termín: 2006/01/12 - 2006/02/26
instituce: Šárišská galéria
typ výstavy: autorská