W. A. Mozart: Kouzelná flétna / Die Zauberflöte

termín: 2006/02/18
instituce: Stavovské divadlo
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert