a13: Třináct let Volného sdružení krnovských výtvarníků

termín: 2002/07
instituce: Galerie Výtvarného centra Chagall
typ výstavy: kolektivní