Amacord (1973, 127 min.)

termín: 2006/03/20
instituce: Katedry románských jazyků Vysoké školy ekonimické, Stará aula (přízemí)
typ výstavy: filmová projekce