Nedělní Matiné: Foscarina foscarina

termín: 2006/07/02
instituce: Kostel sv. Kláry
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert