Antonín Michalčík: Obrazy a kresby

termín: 1946/07/09 - 1946/08/06
instituce: Galerie Jos. R. Vilímek
typ výstavy: autorská