Adolf Kašpar: Národopisné studie

termín: 1974/02/06 - 1974/03/03
instituce: Kabinet grafiky
typ výstavy: autorská