Naši angažovaní umělci

termín: 1976
instituce: Moravská filharmonie
typ výstavy: kolektivní