Nedělní Matiné: Lilie, symbol lásky nebeské i pozemské

termín: 2006/07/23
instituce: Kostel sv. Kláry
typ výstavy: hudební vystoupení/koncert