Ateliér textilní tvorby - VŠVU Bratislava

termín: 2006/04/26 - 2006/05/12
instituce: Galerie N
typ výstavy: kolektivní