Jana Kasalová: Předčasné jevy

termín: 2002/08/06 - 2002/08/28
instituce: Galerie mladých
typ výstavy: autorská