Adam Stanko, Helena Sequens: Sneaky Violence (host Libuše Sequensová)

termín: 2011/07/01 - 2011/07/22
instituce: Galerie SPZ
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Adam Stanko a Helena Sequens vystavili objekty (talismany), které vyrobila babička Heleny, Libuše Sequensová. Po sérii prací, které odstartovala instalace Česká věc, se autorská dvojice začíná zabývat násilím a jeho plíživé přítomnosti ve společnosti. Video na obrazovkách představuje svázanou figuru s papírovou nákupní taškou na hlavě, jeho forma je na hranici vážnosti a komičnosti. Celek dokreslují dvě grafiky umístěné po stranách galerie.