Workshop 2003 (Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity)

termín: 2004/07/07 - 2004/08/27
instituce: Galerie Magna
typ výstavy: kolektivní