Annika Larsson: Videopráce / Videoworks, Jiří David: Při vědomí / Sober-minded

termín: 2003/09/11 - 2003/11/02
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:


Nové malby Jiřího Davida v rámci jednoho plátna zachycují rozdílné styly a trendy současné malby posledních čtyř desetiletí. Montáží, překrýváním a syntézou stylů rozdílných generací vytvořil pro nové desetiletí jakýsi malířský žánr sítě – „network“. Technika jeho práce je většinou tak přesná a detailní, že se na první pohled jeví jako počítačová grafika nebo tisk. Výjevy vyobrazené na každém z jeho děl byly vytvořeny pomocí počítačových programů, na některých plátnech jsou však tahy štětcem zřetelnější a přivádí tak diváka zpět do reality klasického media, který si autor zvolil, tj. do malby akrylovými a olejovými barvami na plátno. Každá namalovaná vrstva však ukazuje nový moment procesu práce v různých periodách. Humorný název tohoto velkého souboru abstraktních maleb „Při vědomí” jednou odkazuje na psychedelická šedesátá léta, jindy na současnější tendence k určité abstinenci a sebeovládání. Ačkoliv určitá dávka sebeovládnutí byla nutná k vytvoření těchto nových maleb, divokost a absence hranic představivosti Jiřího Davida je to, co tyto malby mění v hypnotizující a zapamatovatelné výtvory.
(http://www.futuraproject.cz)