Angela Grossmann: My Vocation

termín: 1999/03/10 - 1999/03/31
instituce: Diane Farris Gallery
typ výstavy: autorská