Andrew Herscher: Městské obscénosti: Kočovnická výstava pohlednic pražské periférie / Urban Obscenities: A Nomadic Postcard Exhibition of Peripheral Prague

termín: 1996/08/26 - 1996/08/30
instituce: Praha
typ výstavy: autorská