Adolf Lachman: Objekty, kresby

termín: 2006/07/13 -2006/09/05
instituce: Galerie Mázhaus
typ výstavy: autorská

poznámka:
během zahájení experimentální transformační proces autora, který touto akcí naváže na celoroční projekt Galerie Mázhaus BLACK neboli ČERNÁ