Ad Fontes - pedagógovia zo Záhoria na VŠVU v Bratislave

termín: 2006/05/22 - 2006/08/20
instituce: Záhorská galéria
typ výstavy: kolektivní