Objectually speaking

termín: 2004/12/09 - 2005/02/06
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Muzea, umělecké galerie a budovy považujeme obecně za bezhlučné prostory, v nichž se vyskytuje pouze minimum vnějších podnětů, které mohou do těchto míst pronikat a působit rušivým dojmem. Interiéry jsou obvykle chráněny jako jakési svatyně nebo oázy klidu a rozjímání, do nichž může člověk uniknout před vnějším světem a zvukovými vlivy velkoměsta. Zvukové umění ve své různorodé podobě v podstatě boří představy o galeriích jako o chrámech tím, že návštěvníky burcuje a často s nimi i přímo komunikuje. Jistě tak na sebe upoutává pozornost, ale zároveň bývá v mysli široké veřejnosti často redukováno na nehmotný zvukový útvar nebo jednoduše umělecký počin, a je tedy pro něj obtížné najít své místo v zavedených hranicích uměleckého světa. Výstava Objectually Speaking reaguje na tyto představy tím, že seznamuje i s různými jinými podobami zvukového umění, které dnes existují, a představuje jak domácí, tak mezinárodní umělce, jejichž díla jsou založena na zvukových efektech a jsou produktem interaktivního zvukového umění. Cílem výstavy je představit zvuk jako materiální podstatu - jako svébytně existující formu - a jako živoucí prostředek v širším kontextu současné umělecké produkce.

Na výstavě budou prezentovány nedávné i nové práce Marka Baina, E-AREA (Federico Diaz), Rocca Dubbiniho, Martina Janíčka, Auvid.net (Aleše Killiana/Ladislava Železného), Jany Matějkové, a Silvera.

(http://www.futuraproject.cz)