Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005

termín: 2006/11/09 - 2007/01/28
instituce: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
typ výstavy: autorská

poznámka:

Adriena Šimotová patří k osobnostem, jež se podstatným způsobem podílely na utváření českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Studovala u Josefa Kaplického a spolu s Václavem Boštíkem, Stanislavem Kolíbalem, manželem Jiřím Johnem, Věrou Janouškovou, Vladimírem Janouškem, Alenou Kučerovou a dalšími byla členkou skupiny UB 12.
Pro vývoj autorčina díla, jak je máme možnost dnes hodnotit, bylo patrně rozhodujícím období konce šedesátých a první poloviny sedmdesátých let. Pro výtvarnici to bylo období osobních i společenských bolestí a zkoušek, v němž nejenže obstála po lidské stránce, ale zároveň se rozvinula jako jedinečná a umělecky plně zralá osobnost. V tomto období se jejím klíčovým tématem stalo zobrazování člověka vystaveného často mezním životním situacím. K tomuto tehdy v českém umění poměrně frekventovanému tématu ale na rozdíl od mnoha mužských protějšků přistupovala s hlubokým porozuměním pro jemné psychologické odstínění mnohdy citově vypjatých stavů lidské duše. V následujících desetiletích se pak tato autorčina tematická orientace rozvinula ve svébytnou výtvarnou fenomenologii obecně lidském rozměru, přičemž její výtvarný jazyk se stal nezaměnitelným (tedy na první pohled rozpoznatelným) i v evropských souvislostech.
Olomoucká přehlídka dosavadního díla Adrieny Šimotové je koncipována jako výběrová retrospektiva, která volně navazuje v syntetické podobě na autorčinu velkou, rovněž retrospektivní výstavu, kterou jí v roce 2001 uspořádala Národní galerie v Praze. V našem případě je však věnována mnohem větší pozornost její tvorbě ze šedesátých let a zároveň na pečlivě vybraných ukázkách i její rané tvorbě. Samozřejmě závěr výstavy pak patří autorčiným dílům z posledního období. Diváci tak mají jedinečnou příležitost sami posoudit, jak se autorčino dílo formovalo a v co vyústilo. Hlavním cíl výstavy je tedy vlastně prostý a zároveň velmi obtížný: ve spolupráci s autorkou jsme se rozhodli – mimo jiné u příležitosti jejích nedávných osmdesátých narozenin – společně se zamyslet nad tím, co tato z našeho pohledu nepochybně mimořádná umělkyně přinesla a přináší nejen českému poválečnému umění ale české kultuře vůbec.
Výstavu bude doprovázet druhé, rozšířené vydání autorčiny monografie, jejíž první vydání je beznadějně vyprodáno. Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Národní galerie v Praze a Galerie Pecka.