Aktivní konstalace: Umělecká díla ze sbírek Lafrenz a Reinking / Aktive Konstellationen: Werke aus den Sammlungen Lafrenz und Reinking

termín: 2007/01/23 - 2007/04/01
instituce: Dům umění města Brna
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
1. patro
součástí projektu Německo-české kulturní jaro 2007