Obnovené památky na okrese Rakovník v letech 1990-1996

termín: 1997/07/01 - 1997/09/14
instituce: Rabasova galerie Rakovník
typ výstavy: kolektivní