Na styku / Point of Contact

termín: 1995/07/04 - 1995/09/07
instituce: Galerie Foto-Medium-Art
typ výstavy: kolektivní