Andrea Tachezyová: Grafika a kresby

termín: 1997/10/02 - 1997/11/05
instituce: Galerie knihkupectví Paseka
typ výstavy: autorská