Oldřich Smutný: Nové obrazy

termín: 2005/03/17 - 2005/06/10
instituce: Galerie kai de kai
typ výstavy: autorská