Tono Stano: Fascinace

termín: 2002/09/05 - 2002/10/13
instituce: Dům umění města Brna
typ výstavy: autorská