Obraz a tisk: Peter Kneubühler a umělci jeho dílny / Image to Print: Peter Kneubühler a umělci jeho dílny

termín: 2003/11/06 - 2003/12/07
instituce: Uměleckoprůmyslové museum
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Pořadatelé: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia, Nadace Petera Kneubühlera v Curychu, Švýcarsko-český kulturní fond
autor výstavy: Jan Jedlička
kurátoři: Iva Janáková, Lucie Vlčková
architekt: Stanislav Kolíbal
grafik: Štěpán Malovec
produkce: Ivana Quilezová, Jana Skálová
propagace: Klára Vorlíčková
aktivní program: Vladimíra Jinochová
instalace: instalační skupina UPM
podpora: Švýcarská kulturní nadace Pro Helvetia, Švýcarsko-český kulturní fond
záštita: Švýcarské velvyslanectví v Praze

Cílem výstavy Obraz a tisk je představit poprvé v Čechách tiskařskou dílnu Petera Kneubühlera, která byla činná v Curychu v letech 1972–1999. Peter Kneubühler (1944—1999) dovedl k dokonalosti techniky tisku z hloubky i experimentální techniky tisku. Světově nedostižné kvality dosahoval v tisku velkoformátových grafik. Tyto techniky rozvíjel nejen s důrazem na mistrovskou preciznost řemeslného zpracování ale také s ohledem na nové trendy. Díky tvůrčí otevřenosti a odvaze k experimentům se curyšská dílna stala místem setkání zdánlivě protichůdných přístupů, reprezentovaných na jedné straně osobou mistra tiskaře a na druhé řadou významných umělců, které genius loci této dílny přivábil. Při vzájemné spolupráci s umělci, jejichž díla graficky interpretoval, posouval Kneubühler možnosti grafického vyjádření a objevoval nové postupy. Zajímavý je fakt, že šlo o umělce, kteří s grafikou často neměli žádné zkušenosti a jejich výrazové prostředky byly velmi specifické. Příkladem může být Mario Merz, jeden z hlavních představitelů Arte povera, využívající ke svým objektům a instalacím kombinace nejrůznějších materiálů. Leitmotiv Merzova díla — Iglú, jako metafora skrýše a vztahu vnitřku a vnějšku, tak byl rozvinut v novém pojetí. Obdobně získalo nový rozměr dílo Jamese Turrella, vycházející z působení světla v prostoru. Příkladem může být ambiciózní realizace land artu v kráteru Roden v arizonské poušti, kde hlavní vizuální efekt vytvářelo měsíční světlo — zachycení tohoto obrazu fotografickou technikou se stalo základem ke grafickému zpracování. Tak byla interpretována díla např. L. Tuymanse, E. Fischla, J. Baldessariho, M. Dislera a dalších. Přenos fotografického obrazu byl umožněn technikami heliogravury a fotogravury, při kterých se používá speciální želatina citlivá na světlo, aplikovaná na desku, která se nakonec leptá obvyklým způsobem. Kombinováním různých technik tisku z hloubky — především leptu, akvatinty, suché jehly, spolu s méně obvyklými postupy, jako například rezerváží cukrovou vodou nebo tiskem přes strukturovaný materiál-gázu, bylo dosahováno neobyčejných výsledků. Kneubühlerovým cílem nebyla reprodukce, ale vytváření svébytného uměleckého díla — díky tomu se jeho prostřednictvím grafika dostala do centra aktuálních tvůrčích myšlenek a jeho dílna získala mezinárodní ohlas.
Kneubühlerův ateliér se prostřednictvím Švýcarsko-českého kulturního fondu otevřel v 90. letech i českým umělcům. Tuto mimořádnou příležitost získala šestice autorů, reprezentujících aktuální českého umění 80. a 90. let. Českými kurátory (Ivona Raimanová, Jana a Jiří Ševčíkovi) a grémiem fondu byli k stipendijnímu pobytu vybráni Vladimír Skrepl, Petr Písařík, Milena Dopitová, Irena Jůzová a nakonec zástupci nejmladší generace Krištof Kintera a Markéta Vaňková. Výběr z výsledků jejich stipendijních pobytů, stejně jako díla některých výše uvedených světových autorů jsou k vidění právě na aktuální výstavě v UPM.

Vystavená kolekce českých autorů je také darem Švýcarsko–českého kulturního fondu Uměleckoprůmyslovému museu v Praze.

Po smrti Petera Kneubühlera v roce 1999 byla zřízena nadace se sídlem v Curychu, která spravuje na 1500 grafik a 150 grafických alb. Díky její laskavosti byl také vystaven výběr
50 reprezentativních tisků.

Výstava, která je koncipována jako putovní po zemích střední Evropy, začíná v Praze a dále pokračuje do Bratislavy (Národní galerie) a Krakova (Muzeum ksiazat Czartoryskich).
K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog, jehož autorem je Jan Jedlička. Publikace vydaná nakladatelstvím Arbor Vitae dokumentuje činnost dílny a také spolupráci českých výtvarných umělců s Petrem Kneubühlerem.

Peter Kneubühler
1944
Narozen v Curychu.
Vyučil se knihtiskařem a tiskařem ofsetu v tiskárně Roberta Hürlimanna v Curychu.

1972
V Grüningenu u Curychu si zařizuje první tiskařskou dílnu; začíná intenzivně spolupracovat
s grafikem Franzem Anatolem Wyssem.

1975
Stěhuje se na Kreuzstrasse 39 v Curychu a zakládá Kupferdruckatelier Peter Kneubühler.
Ve stejném domě se nachází i galerie Pabla Stähliho, který ke Kneubühlerovi posílá umělce
a spolupracuje s ním na řadě edicí.

1982
Začíná dlouhodobě spolupracovat s nakladatelem Peterem Blumem z New Yorku.

1987
Se svou ženou Esther Hufschmidovou zakládá Galerie für Druckgrafik na Predigergasse 14 v Curychu. Stává se spolumajitelem Edition CESTIO.

1996
Od Curyšského kantonu obdržel Cenu za kulturní zásluhy.

1999
Peter Kneubühler umírá 15. září po krátké nemoci. Je založena nadace Petera Kneubühlera.

vystavení umělci
John Baldessari
Ernst Caramelle
Martin Disler
Eric Fischl
Barbara Hee
Jan Jedlička
Gottfried Honegger
Mario Merz
Claudio Moser
Markus Raetz
Anselm Stalder
Bernard Tagwerker
Rosmarie Trockel
James Turrel
Luc Tuymans
Vladimír Skrepl
Petr Písařík
Milena Dopitová
Irena Jůzová
Krištof Kintera
Markéta Vaňková

zdroj: www.upm.cz/index.php?language=cz&page=105&year=2003&id=17