OL 2005. Deset pozic současné olomoucké výtvarné scény

termín: 2005/05/23 - 2005/06/26
instituce: Galerie města Plzně
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
nadzemí i podzemí