Weenendaal

termín: 2002/10/01 - 2002/10/26
instituce: Galerie G
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
holandská výstava