Nová intimita

termín: 1991/01 - 1991/01/20
instituce: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
založeno podle www.i-datum.cz
Pepperstein, Pavel. Prohlídka některých nových pamětihodností českého uměleckého života očima cizince. In: Výtvarné umění 1991, č. 5, s. 23-47