Neprakta: Kreslený humor a ilustrace

termín: 1999/04/06 - 1999/04/30
instituce: Výstavní síň Viléma Wünscheho
typ výstavy: autorská