Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej

termín: 1984/10/10 - 1984/11
instituce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
typ výstavy: kolektivní