Umění frotáže

termín: 1995/05/25 - 1995/07/09
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní