Tisková konference Fotogenie identity / Paměť české fotografie, Kick off

osoba, narození
Hodek Eva, 1971
Hrušková Adéla,
Moucha Josef, 22. 8. 1956
Musilová Helena, 10. 2. 1974