Aldin Popaja: Balkánci / Balkan People

termín: 2008/02/08 - 2008/03/16
instituce: Galerie České pojišťovny
typ výstavy: autorská

poznámka:
výstava z cyklu Krajina a figura v českém současném výtvarném umění