Andrzej Bernarczyk: Calculatorium mundi - Grafiky a objekty

termín: 2008/02/12 - 2008/03/21
instituce: Polský institut v Praze
typ výstavy: autorská