Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají: O videoartu v Rusku

termín: 2010/06/01 - 2010/08/08
instituce: Centrum pro současné umění Futura
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-

Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají: O videoartu v Rusku

Vernisáž: úterý 1. 6. 2010 18.00
Výstava proběhne: 2. 6. – 8. 8. 2010

Kurátor: Antonio Geusa

vystavující umělci: AES+F, Viсtor Alimpiev, Vika Begalska, Blue Noses, Bluesoup, Sergey Bratkov, Olga Chernysheva, Collective Actions, Fcuk, Lyudmila Gorlova, Dmitry Gutov, Anna Jermolaewa, Oleg Kulik, Anton Litvin, Vladimir Logutov, Vladislav Mamyshev-Monroe, Andrey Monastyrsky, Pirate Telvision, Kirill Preobrazhensky, Prometheus Institute, PROVMYZA, Gia Rigvava, Sergey Shutov, TOBRELUTS, Boris Yukhananov, Vadim Zakharov a další

Videoart v Rusku je relativně nový fenomén. I přesto, že jeho prvopočátky sahají do poloviny osmdesátých let, jako forma výtvarného umění začal být chápán až o mnoho let později, především díky otevření prvního prostoru pro současné umění v Rusku. Cenzura sovětských politických mocnářů, dotýkající se mimo jiné i technologické reprodukce, znesnadnila přístup jedince k videokameře a dalším formám záznamu. Z tohoto důvodu nastal reálný rozvoj videa v umění až po rozpadu sovětského svazu. Tedy v době, pro kterou jsou charakteristické zásadní změny v ekonomických, politických a sociálních strukturách země. Videoart se stal nejúčinnějším nástrojem umělců a umožnil jim po mnoha letech v ústraní svých ateliérů a bytů znovu definovat svou identitu a nejen prezentovat širšímu publiku svou roli a funkci v „nové“ ruské společnosti, ale také navázat dialog se světem za bývalou železnou oponou. Během posledních dvou desetiletí došlo k upevnění pozice videa na poli výtvarného umění a video jako takové začalo být opět chápáno jako výtvarná forma ve světě významové plurality, která byla a stále je naprosto zásadním prvkem pro utváření uměleckého diskurzu

/Objekty v zrcadle jsou blíže než se zdají/ je výstava mapující vývoj videoartu v Rusku. Začátek výstavy je věnován klíčovým osobnostem, které stály u zrodu této umělecké formy (1985-1991) a pokračuje díly současných protagonistů, které definují jeho dnešní charakter. Výstava, která mapuje nejen zrod, první kroky a upevnění toho uměleckého žánru, tak může být chápána jako forma „vizuální akademické eseje“, která (přímo i nepřímo) představuje nekompromisní pohled na minulé a současné ruské konfrontační vztahy k okolnímu světu.K tomuto účelu je video bezpochyby ideální formou. Koneckonců s jeho „genetickou“ tendencí zaznamenávat pravdu, může být video chápáno jako odraz (i přesto, že občas zkreslený) umělecké osobnosti či světa ,který nás obklopuje.

Dr. Antonio Geusa je nezávislý kurátor a kritik umění se specializací na nové technologie v současném umění a je vůdčí osobností tohoto oboru v Rusku. Dr. Antonio Geusa je nejrespektovanějším odborníkem na Ruský videoart. Od roku 2005 je kurátor /Art Digital/, největšího a nejznámějšího festivalu digitálního umění v Rusku. V současnosti se podílí na projektu “Historie ruského videoartu“ v moskevské MOMA (2007-2010).
(http://www.futuraproject.cz)