Nové sdružení pražských umělců: Konstanty

termín: 1995/06/08 - 1995/07/02
instituce: Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní)
typ výstavy: kolektivní