Nizozemské grafické umění

termín: 1925/12
instituce: Místnosti Krasoumné jednoty
typ výstavy: kolektivní