Na lodi bláznů / On the Ship of Fools

termín: 2007
instituce: Galerie kritiků
typ výstavy: kolektivní