Pokus o výstavu na veřejném prostranství

termín: 1949
instituce: Václavské náměstí 13-15
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
při IX. sjezdu KSČ