Anna Matoušková: Tóny ploch

termín: 2007/10/09 - 2007/11/03
instituce: Galerie Havelka
typ výstavy: autorská

poznámka:
2007/10/09 - vrnisáž
1. výstava k projektu: Místa / Places - Hommage a Leo Kraft