Tradition und Avantgarde in Prag

termín: 1991/04/07 - 1991/05/12
instituce: Kunsthalle Dominikanerkirche
typ výstavy: kolektivní