Nové nákupy soudobé grafiky

termín: 1969/03/13 - 1969/04/30
instituce: Oblastní galerie v Liberci
typ výstavy: kolektivní