Oheň, voda: Kresby, koláže, grafika Svatopluka Klimeše a Eduarda Ovčáčka s performancí Svatopluka Klimeše

termín: 1994/02/03 - 1994/02/20
instituce: Středoevropská galerie a nakladatelství
typ výstavy: kolektivní