Adéla Matasová: Mluv ke mně (interaktivní výstava kinetických objektů)

termín: 2008/09/03 - 2008/09/30
instituce: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
typ výstavy: autorská

poznámka:
Konírna
-
Adéla Matasová má za sebou složitý umělecký vývoj. Vždycky byla přístupná nezvyklým metodám. V šedesátých letech zaujala imaginativními kresbami Subjektivních krajin.
Brzy soustředila svou pozornost k reliéfům, ve kterých kombinovala různé techniky, především syntetické pryskyřice a papírovou hmotu, do které se promítaly určité procesy, pohyb i zastavení. V devadesátých letech začala pracovat s kovy a zrcadlovými plochami. Ve svých projektech využívala umělého i přírodního osvětlení, odrazů slunečních paprsků i krajinných panoramat a také zvuku, který na některých jejích instalacích vznikal třeba působením větru. V posledních letech dospěla ke kinetickým objektům, ve kterých je naprogramován pohyb – například světelných bodů. Stále častěji sahá ke složitějším počítačovým programům, které řídí složitý pohyb objektů.
Výstavní projekt Mluv ke mně, který autorka připravila pro prostor konírny Musea Kampa, zahrnuje starší i nová díla, která však tvoří vyvážený celek. Adéla Matasová se také inspiruje současnou technikou, vytváří například monumentální fotomontáže, ve kterých pracuje s futuristickými ekologicky laděnými vizemi. Někdy jsou její objekty interaktivní, reagují na přítomnost či pohyb diváků. V expozici přichystané pro Museum Kampa se objevují světelné kinetické objekty, série fotografií a interaktivní objekty z posledních let, z nichž s některými se na výstavách setkáváme poprvé.
zdroj - www.museumkampa.cz