Odhalení sochy k poctě plavce - šífaře

termín: 2008/07/04
instituce: Davle
typ výstavy: křest/autogramiáda/odhalení

poznámka:
Slavnost při příležitosti navrácení titulu městysu Davli