Nové formy kresby

termín: 1995/11/23 - 1995/11/26
instituce: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
typ výstavy: symposium/seminář

poznámka:
1. ročník