Aleš Čermák: Zesilovač prachu

termín: 2017/12/14 - 2018/03/04
instituce: Oblastní galerie v Liberci (Lázně)
typ výstavy: autorská

poznámka:
Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016
místo konání: sál 2NP

Aleš Čermák (1984)je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér intermediální tvorby II/ škola Jiřího Příhody). Strávil studijní stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu, jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti. Autor vytváří publikace, výstavní a dramatické situace, které se zabývají globalizovanými sociopolitickými podmínkami a jejich vztahem k hybné síle jednotlivce nebo komunity. Svou tvorbu představil v českém i mezinárodním kontextu: například v rámci Bienále fotografie a vizuálního umění Liege, v Muzeu současného umění Taipei nebo v Czech Cina Contemporary v Pekingu. Na divadelních projektech spolupracoval s pražskou MeetFactory, Studiem Alta a Experimentálním prostorem NoD. Absolvoval rezidenční pobyty mj. ve Vídni, Lipsku a Londýně. Byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v letech 2013 a 2016.
Dlouhodobě se Čermák zajímá o lidské tělo jako zásadní element performance, ale i obecně jako subjekt, objekt, kvazi-objekt nebo kvazi-subjekt, jako nástroj, jako zdroj a oběť násilí a v poslední době jako překážku, hranici. Samotné projekty mají převážně procesuální charakter, čímž získávají metaforickou podobu (těla, organismu).
Liberecká výstava navazuje na výzkumný projekt, který umělec zahájil během své stáže v Londýně letos na jaře. Ve snímku AiS&SiA se Čermák opět soustředí na lokální socio-politicko-technologická témata s globálním přesahem. Součástí výstavy jsou vedle scénograficky instalovaného videa také dvojjazyčné autorské noviny kontextualizující prostřednictvím textů Čermákovo uvažování absorbující impulzy vědy, filosofie i poesie.